Wzorcowanie mierników skażeń powierzchniowych

Przyrządy do pomiaru mocy dawki promieniowania gamma w polu promieniowania gamma.

Przeprowadzane przez nas wzorcowania obejmują:

  • Wyznaczenie odpowiedzi przyrządu w stosunku do wzorcowego źródła promieniowania wybranego izotopu.

 

14C (β = 0,157 MeV)
Wielkość Wartość (1 maja 2015) Niepewność (2 sigma)
Aktywność właściwa 100 Bq/cm2 4,5 %
Emisja powierzchniowa 3760 s-1 4,5 % (pierwiastek sum. kw.)
Powierzchnia 150 cm³  

 

36Cl (β = 0,710 MeV)
Wielkość Zakres (1 maja 2015) Niepewność (2 sigma)
Aktywność właściwa 24 Bq/cm2 4,5 %
Emisja powierzchniowa 1800 s-1 4,5 % (pierwiastek sum. kw.)
Powierzchnia 150 cm³  

 

90Sr + 90Y (β =2,274 MeV)
Wielkość Zakres (1 maja 2015) Niepewność (2 sigma)
Aktywność właściwa 21,8  Bq/cm2 4,5 %
Emisja powierzchniowa 3275 s-1 4,5 % (pierwiastek sum. kw.)
Powierzchnia 150 cm³  

 

241Am (α=5,544 MeV)
Wielkość Zakres (1 maja 2015) Niepewność (2 sigma)
Aktywność właściwa 46,6  Bq/cm2 4,5 %
Emisja powierzchniowa 1750 s-1 4,5 % (pierwiastek sum. kw.)
Powierzchnia źródła 150 cm³