Ekspertyzy i pomiary dozymetryczne

Ekspertyzy Dozymetryczne

Pomiary dozymetryczne wykonywane przyrządami operacyjnymi na zewnątrz LPD

  • Pomiary pól promieniowania gamma, skażeń powierzchni emiterami alfa i beta-promieniotwórczymi
  • Pomiary pół promieniowania mieszanego (neutrony + gamma)
  • Inne specjalistyczne pomiary na podstawie indywidualnej umowy z klientem

Szkolenie z zakresu dozymetrii promieniowania jonizującego, w tym oznaczania stężenia oraz aktywności promieniowania α, β i γ w materiałach różnego typu:

  •  Pomiary skażeń promieniotwórczych α, β, γ,
  • Zasady wzorcowania aparatury dozymetrycznej,
  • Podstawowe zasady ochrony radiologicznej,
  • Przygotowywanie metodyki pomiarowej dla klienta (uwzględniając jego potrzeby oraz posiadaną przez niego aparaturę pomiarową).

Ostateczny zakres szkolenia jest każdorazowo ustalany z klientem.

 

Szkolenie realizowane jest w siedzibie Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych z wykorzystaniem potencjału technicznego akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących dysponujących wzorcowymi polami promieniowania gamma i neutronowym oraz promieniotwórczymi materiałami odniesienia.

 

- Szkolenia odbywają się na terenach nadzorowanych i kontrolowanych.

- Uczestnicy szkoleń zobligowani są do posiadania ważnego paszportu dozymetrycznego.

- Koszt szkolenia jednej osoby: 850 zł netto/dzień.

- Przy większej liczebności grup możliwa negocjacja ceny.

 

Ocena warunków narażenia na promieniowanie jonizujące podczas pracy ze sztucznymi i naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego. Wsparcie podczas przygotowania dokumentacji na potrzeby powiadomienia w zakresie ochrony radiologicznej (zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo atomowe).

 

 

Kontrola i konserwacja aparatury

Sprawdzanie uszkodzonego przyrządu obejmuje:
drobne naprawy (wymiana baterii)
Ocena stanu technicznego przyrządu (wymagane dostarczenie dokumentacji technicznej)