Ekspertyzy i pomiary dozymetryczne

Ekspertyzy Dozymetryczne

Pomiary dozymetryczne wykonywane przyrządami operacyjnymi na zewnątrz LPD

  • Pomiary pól promieniowania gamma, skażeń powierzchni emiterami alfa i beta-promieniotwórczymi
  • Pomiary pół promieniowania mieszanego (neutrony + gamma)
  • Inne specjalistyczne pomiary na podstawie indywidualnej umowy z klientem

Kontrola i konserwacja aparatury

Sprawdzanie uszkodzonego przyrządu obejmuje:
drobne naprawy (wymiana baterii)
Ocena stanu technicznego przyrządu (wymagane dostarczenie dokumentacji technicznej)