Wzorcowanie dawkomierzy indywidualnych i środowiskowych

Przyrządy do pomiaru mocy dawki promieniowania gamma w polu promieniowania gamma.

Przeprowadzane przez nas wzorcowania obejmują:

  • Wyznaczenie odpowiedzi przyrządu w polu promieniowania wybranego izotopu,

Kalibracja aktywnych dawkomierzy osobistych na fantomie obejmuje:

  • kilkukrotne naświetlenie dozymetru przynajmniej 3 wartościami dawki promieniowania.

 

60Co (1,250 MeV)
Wielkość Zakres (1 września 2011) Niepewność (2 sigma)
Moc kermy Ka w powietrzu 2 ÷ 0,2 mGy/h ΔKa = 3,5%
H*(10) Ka · 1,16 [Sv/h] ΔKa + 4,0 % (pierwiastek sum. kw.)
Hp(10) Ka · 1,15 [Sv/h] ΔKa + 4,0 % (pierwiastek sum. kw.)

 

137Cs (0,662 MeV)
Wielkość Zakres (1 września 2011) Niepewność (2 sigma)
Moc kermy Ka w powietrzu 25 ÷ 2 mGy/h
3,5 ÷ 0,5 mGy/h
225 ÷ 5 μGy/h
20 ÷ 1 μGy/h
ΔKa < 3,5 %

 

ΔKa = 3,5 %

H*(10) Ka · 1,20 [Sv/h] ΔKa + 4,0 % (pierwiastek sum. kw.)
Hp(10) Ka · 1,21 [Sv/h] ΔKa + 4,0 % (pierwiastek sum. kw.)

 

241Am (0,060 MeV)
Wielkość Zakres (1 września 2011) Niepewność (2 sigma)
Moc kermy Ka w powietrzu 2 ÷ 0,2 mGy/h ΔKa = 3,5 %
H*(10) Ka · 1,16 [Sv/h] ΔKa + 4,0 % (pierwiastek sum. kw.)
Hp(10) Ka · 1,16 [Sv/h] ΔKa + 4,0 % (pierwiastek sum. kw.)