Pomiary skażeń próbek środowiskowych

Pomiary aktywności próbek środowiskowych

  • Spektrometria promieniowania gamma w próbach ciekłych
  • Spektrometria promieniowania gamma w próbach stałych
  • Radiochemiczna analiza zawartości izotopów beta-promieniotwórczych w próbach ciekłych
  • Radiochemiczna analiza zawartości izotopów beta-promieniotwórczych w próbach stałych
  • Pomiar zawartości HTO w próbach ciekłych
  • Radiochemiczna analiza zawartości izotopu Sr-90 w próbach ciekłych
  • Radiochemiczna analiza zawartości izotopu Sr-90 w próbach stałych
  • Inne specjalistyczne pomiary na podstawie indywidualnej umowy z klientem