Kontakt

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych
Ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock

Sekretariat:

tel. +48 22 273 10 32
fax: +48 22 273 12 00
E-mail: lpd@ncbj.gov.pl

 

Dział Kalibracji Aparatury Dozymerycznej inż. Błażej Boimski +48 22 273 11 59
Dział Nadzoru Dozymetrycznego Maciej Feczko +48 22 273 10 34
Dział Pomiarów Skażeń mgr inż. Małgorzata Dymecka +48 22 273 11 50