Wzorcowanie aparatury dozymetrycznej

Wzorcowanie dawkomierzy promieniowania neutronowego

Działanie: wzorcowanie z użyciem izotopowych żródeł neutronów 252Cf, 241Am-Be oraz 239Pu-Be
Urządzenia: wszystkie typy  monitorów i radiometrów neutronowych
Standard: metoda wzorcowania zgodna z  ISO 8529-1, ISO 8529-2 oraz ISO 8529-3
Procedura: DKAD-N1
Procedura akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji PCA.
Czytaj więcej…

Wzorcowanie mierników skażeń powierzchniowych

Działanie: wzorcowanie z użyciem powierzchniowych źródeł promieniowania
Urządzenia: wszystkie typy radiometrów do pomiarów skażeń emiterami alfa i beta.
Standard: metoda wzorcowania zgodna z  ISO 7503-3 oraz ISO 8769.
Procedura: DKAD-P1
Procedura akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji PCA.
Czytaj więcej…

Wzorcowanie dawkomierzy indywidualnych i środowiskowych

Działanie: wzorcowanie w polu promieniowania gamma 137Cs, 60Co oraz 241Am
Urządzenia: wszystkie typy dawkomierzy i radiometrów do pomiaru dawki i mocy dawki promieniowania gamma
Standard: metoda wzorcowania zgodna z  ISO 4037-1, ISO 4037-2 oraz ISO 4037-3
Procedura: DKAD-G1|
Procedura akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji PCA.
Czytaj więcej…