Aktualności

Wzorcowanie dawkomierzy indywidualnych i środowiskowych

Przyrządy do pomiaru mocy dawki promieniowania gamma w polu promieniowania gamma. Przeprowadzane przez nas wzorcowania obejmują: Wyznaczenie odpowiedzi przyrządu w polu promieniowania wybranego izotopu, Kalibracja aktywnych dawkomierzy osobistych na fantomie obejmuje: kilkukrotne naświetlenie dozymetru przynajmniej 3 wartościami dawki promieniowania.   60Co (1,250 MeV) Wielkość Zakres (1 września 2011) Niepewność (2...

Czytaj Dalej

Wzorcowanie mierników skażeń powierzchniowych

Przyrządy do pomiaru mocy dawki promieniowania gamma w polu promieniowania gamma. Przeprowadzane przez nas wzorcowania obejmują: Wyznaczenie odpowiedzi przyrządu w stosunku do wzorcowego źródła promieniowania wybranego izotopu.   14C (β = 0,157 MeV) Wielkość Wartość (1 maja 2015) Niepewność (2 sigma) Aktywność właściwa 100 Bq/cm2 4,5 % Emisja powierzchniowa 3760...

Czytaj Dalej

Wzorcowanie dawkomierzy promieniowania neutronowego

Przyrządy neutronowe, zarówno pasywne (np. dawkomierze TLD) jak i aktywne (radiometry i sondy neutronowe) są wzorcowane we wzorcowych polach równoważnika dawki oraz mocy równoważnika dawki. W zależności od potrzeb klienta do kalibracji używane są są eksponowane w otwartej przestrzeni źródła 252Cf, 241Am-Be lub źródło 239Pu-Be. Przeprowadzane przez nas wzorcowania obejmują: Wyznaczenie odpowiedzi przyrządu w polu wybranego...

Czytaj Dalej

Pomiary skażeń wewnętrznych

Ocena obciążajacej dawki skutecznej lub równoważnej na podstawie pomiarów skażeń wewnętrznych u ludzi metodami „in vivo” i „in vitro” w akredytowanym laboratorium badawczym Licznik Promieniowania Całego Ciała Licznik Promieniowania Tarczycy Spektrometryczna analiza moczu Radiochemiczna analiza zawartości izotopów beta-promieniotwórczych w moczu Radiochemiczna analiza zawartości izotopów alfa-promieniotwórczych w moczu Radiochemiczna analiza zawartości...

Czytaj Dalej

Pomiary aktywności próbek środowiskowych

Spektrometria promieniowania gamma w próbach ciekłych Spektrometria promieniowania gamma w próbach stałych Radiochemiczna analiza zawartości izotopów beta-promieniotwórczych w próbach ciekłych Radiochemiczna analiza zawartości izotopów beta-promieniotwórczych w próbach stałych Pomiar zawartości HTO w próbach ciekłych Radiochemiczna analiza zawartości izotopu Sr-90 w próbach ciekłych Radiochemiczna analiza zawartości izotopu Sr-90 w próbach stałych...

Czytaj Dalej

Kontrola i konserwacja aparatury

Sprawdzanie uszkodzonego przyrządu obejmuje: drobne naprawy (wymiana baterii) Ocena stanu technicznego przyrządu (wymagane dostarczenie dokumentacji technicznej)...

Czytaj Dalej

Ekspertyzy Dozymetryczne

Pomiary dozymetryczne wykonywane przyrządami operacyjnymi na zewnątrz LPD Pomiary pól promieniowania gamma, skażeń powierzchni emiterami alfa i beta-promieniotwórczymi Pomiary pół promieniowania mieszanego (neutrony + gamma) Inne specjalistyczne pomiary na podstawie... indywidulnej umowy z klientem

Czytaj Dalej