Wzorcowanie dawkomierzy promieniowania neutronowego

Przyrządy neutronowe, zarówno pasywne (np. dawkomierze TLD) jak i aktywne (radiometry i sondy neutronowe) są wzorcowane we wzorcowych polach równoważnika dawki oraz mocy równoważnika dawki. W zależności od potrzeb klienta do kalibracji używane są są eksponowane w otwartej przestrzeni źródła 252Cf, 241Am-Be lub źródło 239Pu-Be.

Przeprowadzane przez nas wzorcowania obejmują:

  • Wyznaczenie odpowiedzi przyrządu w polu wybranego źródła/źródeł neutronowych,
  • Kontrolę dyskryminacji promieniowania gamma w detektorze,
  • Kontrolę odpowiedzi kierunkowej przyrządu.

Kalibracja detektorów TLD albedo na fantomie obejmuje:

  • naświetlenie dozymetru 1 wartością dawki neutronów

 

252Cf
Wielkość Zakres (1 września 2011) Niepewność (2 sigma)
Gęstość strumienia neutronów do 1000 n/cm²s 3.0 %
H*(10) (ICRP 74) do 1,5 mSv/h 9.0 %
Hp(10) (ICRP 74) do 1,5 mSv/h 9.0 %

 

241Am-Be
Wielkość Zakres (1 września 2011) Niepewność (2 sigma)
Gęstość strumienia neutronów  n/cm²s  %
H*(10) (ICRP 74) do 0,5 mSv/h 9.0 %
Hp(10) (ICRP 74) do 0,5 mSv/h 9.0 %

 

239Pu-Be
Wielkość Zakres (1 września 2011) Niepewność (2 sigma)
Gęstość strumienia neutronów  n/cm²s  %
H*(10) (ICRP 74) do 1,4 mSv/h 13.0 %
Hp(10) (ICRP 74) do 1,4 mSv/h 13.0 %

 

Na specjalne życzenie klientów, poza zakresem akredytacji oferujemy kalibrację i naświetlania w zmodyfikowanych (filtrowanych) widmach źródeł neutronowych.