Oferta Laboratoria Badawcze i Wzorcujące

Pomiary aktywności próbek środowiskowych

 • Spektrometria promieniowania gamma w próbach ciekłych
 • Spektrometria promieniowania gamma w próbach stałych
 • Radiochemiczna analiza zawartości izotopów beta-promieniotwórczych w próbach ciekłych
 • Radiochemiczna analiza zawartości izotopów beta-promieniotwórczych w próbach stałych
 • Pomiar zawartości HTO w próbach ciekłych
 • Radiochemiczna analiza zawartości izotopu Sr-90 w próbach ciekłych
 • Radiochemiczna analiza zawartości izotopu Sr-90 w próbach stałych
 • Inne specjalistyczne pomiary na podstawie indywidulnej umowy z klientem

Pomiary skażeń wewnętrznych

Ocena obciążajacej dawki skutecznej lub równoważnej na podstawie pomiarów skażeń wewnętrznych u ludzi metodami "in vivo" i "in vitro" w akredytowanym laboratorium badawczym

 • Licznik Promieniowania Całego Ciała
 • Licznik Promieniowania Tarczycy
 • Spektrometryczna analiza moczu
 • Radiochemiczna analiza zawartości izotopów beta-promieniotwórczych w moczu
 • Radiochemiczna analiza zawartości izotopów alfa-promieniotwórczych w moczu
 • Radiochemiczna analiza zawartości izotopu Sr-90 w moczu
 • Radiochemiczna analiza zawartości izotopu S-35 w moczu
 • Radiochemiczna analiza zawartości izotopu P-32 w moczu
 • Pomiar zawartości HTO w moczu

Wzorcowanie mierników skażeń powierzchniowych

Działanie: wzorcowanie z użyciem powierzchniowych źródeł promieniowania
Urządzenia: wszystkie typy radiometrów do pomiarów skażeń emiterami alfa i beta.
Standard: metoda wzorcowania zgodna z  ISO 7503-3 oraz ISO 8769.
Procedura: DKAD-P1 

Procedura akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji PCA.

Czytaj więcej...

Wzorcowanie dawkomierzy promieniowania neutronowego

Działanie: wzorcowanie z użyciem izotopowych żródeł neutronów 252Cf, 241Am-Be oraz 239Pu-Be
Urządzenia: wszystkie typy  monitorów i radiometrów neutronowych
Standard: metoda wzorcowania zgodna z  ISO 8529-1, ISO 8529-2 oraz ISO 8529-3
Procedura: DKAD-N1

Procedura akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji PCA.

Czytaj więcej...

Wzorcowanie dawkomierzy indywidualnych i środowiskowych

Działanie: wzorcowanie w polu promieniowania gamma 137Cs, 60Co oraz 241Am
Urządzenia: wszystkie typy dawkomierzy i radiometrów do pomiaru dawki i mocy dawki promieniowania gamma
Standard: metoda wzorcowania zgodna z  ISO 4037-1, ISO 4037-2 oraz ISO 4037-3
Procedura: DKAD-G1 

Procedura akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji PCA.

Czytaj więcej...