Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych

Licznik promieniowania tarczycy

Licznik promieniowania całego ciała

Nasze Laboratoria

Akredytacaja

 
Działające w strukturach LPD Laboratorium Badawcze nr AB567 (Dział Pomiarów Skażeń)  oraz Laboratorium Wzorcujące nr AP070 (Dział Kalibracji Aparatury Dozymetrycznej) od ponad 14 lat posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie (sygnatariusza wielostronnych porozumień w ramach organizacji międzynarodowych działających w obszarze akredytacji tj.: EA MLA, IAF MLA oraz ILAC MRA).  
Laboratoria  wykonują  badania oraz wzorcowania w sposób wiarygodny, rzetelny i bezstronny, zgodnie z deklarowaną Polityką jakości. 
 
Od roku 2017, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, nasze Laboratorium Badawcze posiada elastyczny zakres akredytacji w zakresie  pomiarów spektrometrycznych promieniowania gamma próbek biologicznych i środowiskowych.
 
Aktualne zakresy akredytacji Laboratoriów dostępne są na stronie internetowej www.pca.gov.pl oraz w zakładce „Akredytacja” 
 
 
Laboratorium Badawcze AB567     
 

zakres akredytowanej działalności:

 
  • ·Ocena obciążającej dawki skutecznej lub równoważnej na podstawie pomiarów skażeń wewnętrznych u ludzi metodami "in vivo" i "in vitro"
  • ·Pomiary stężeń aerozoli gamma-promieniotwórczych w powietrzu atmosferycznym metodą spektrometrii promieniowania gamma.
  • ·Pomiary spektrometryczne promieniowania gamma próbek biologicznych i środowiskowych- elastyczny zakres akredytacji
     
     
 
Laboratorium Wzorcujące AP070  

zakres akredytowanej działalności:  
·Wzorcowanie mierników dawki i mocy dawki promieniowania gamma.
·Napromienianie dawkomierzy pasywnych dawką wzorcową promieniowania gamma.
·Wzorcowanie mierników dawki i mocy dawki promieniowania neutronowego.
·Napromienianie dawkomierzy pasywnych dawką wzorcową  promieniowania neutronowego.
·Wzorcowania mierników skażeń powierzchniowych.
 
 
 
Doświadczenia zdobyte w długim okresie działalności, nowoczesna aparatura o światowym standardzie, wprowadzanie nowych technik pomiarowych oraz kompetentna, wysoko wykwalifikowana kadra pracowników, pozwalają osiągnąć nam optymalne efekty pracy i stawiają Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych w czołówce laboratoriów w kraju i za granicą.