Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych

Licznik promieniowania tarczycy

Licznik promieniowania całego ciała

Nasze Laboratoria

Akredytacja

Działające w strukturach LPD Laboratorium Badawcze nr AB567 (Dział Pomiarów Skażeń) oraz Laboratorium Wzorcujące nr AP070 (Dział Kalibracji Aparatury Dozymetrycznej) od ponad 14 lat posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie (sygnatariusza wielostronnych porozumień w ramach organizacji międzynarodowych działających w obszarze akredytacji tj.: EA MLA, IAF MLA oraz ILAC MRA).
Laboratoria wykonują badania oraz wzorcowania w sposób wiarygodny, rzetelny i bezstronny, zgodnie z deklarowaną Polityką jakości.

Od roku 2017, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, nasze Laboratorium Badawcze posiada elastyczny zakres akredytacji w zakresie pomiarów spektrometrycznych promieniowania gamma próbek biologicznych i środowiskowych.

 

Aktualne zakresy akredytacji Laboratoriów dostępne są na stronie internetowej www.pca.gov.pl oraz w zakładce „Akredytacja”

 

Laboratorium Badawcze AB567

zakres akredytowanej działalności:

  • Ocena obciążającej dawki skutecznej lub równoważnej na podstawie pomiarów skażeń wewnętrznych u ludzi metodami "in vivo" i "in vitro"
  • Pomiary stężeń aerozoli gamma-promieniotwórczych w powietrzu atmosferycznym metodą spektrometrii promieniowania gamma.
  • Pomiary spektrometryczne promieniowania gamma próbek biologicznych i środowiskowych- elastyczny zakres akredytacji.

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego AB567

 

Laboratorium Wzorcujące AP070

zakres akredytowanej działalności:

  • Wzorcowanie mierników dawki i mocy dawki promieniowania gamma.
  • Napromienianie dawkomierzy pasywnych dawką wzorcową promieniowania gamma.
  • Wzorcowanie mierników dawki i mocy dawki promieniowania neutronowego.
  • Napromienianie dawkomierzy pasywnych dawką wzorcową promieniowania neutronowego.
  • Wzorcowania mierników skażeń powierzchniowych.

Doświadczenia zdobyte w długim okresie działalności, nowoczesna aparatura o światowym standardzie, wprowadzanie nowych technik pomiarowych oraz kompetentna, wysoko wykwalifikowana kadra pracowników, pozwalają osiągnąć nam optymalne efekty pracy i stawiają Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych w czołówce laboratoriów w kraju i za granicą.