Pomiary skażeń wewnętrznych

Ocena obciążajacej dawki skutecznej lub równoważnej na podstawie pomiarów skażeń wewnętrznych u ludzi metodami „in vivo” i „in vitro” w akredytowanym laboratorium badawczym

  • Licznik Promieniowania Całego Ciała
  • Licznik Promieniowania Tarczycy
  • Spektrometryczna analiza moczu
  • Radiochemiczna analiza zawartości izotopów beta-promieniotwórczych w moczu
  • Radiochemiczna analiza zawartości izotopów alfa-promieniotwórczych w moczu
  • Radiochemiczna analiza zawartości izotopu Sr-90 w moczu
  • Radiochemiczna analiza zawartości izotopu S-35 w moczu
  • Radiochemiczna analiza zawartości izotopu P-32 w moczu
  • Pomiar zawartości HTO w moczu