Kontrola i konserwacja aparatury

Sprawdzanie uszkodzonego przyrządu obejmuje:

drobne naprawy (wymiana baterii)

Ocena stanu technicznego przyrządu (wymagane dostarczenie dokumentacji technicznej)