Wzorcowanie dawkomierzy indywidualnych i środowiskowych

Przyrządy do pomiaru mocy dawki promieniowania gamma w polu promieniowania gamma. Przeprowadzane przez nas wzorcowania obejmują: Wyznaczenie odpowiedzi przyrządu w polu promieniowania wybranego izotopu, Kalibracja aktywnych dawkomierzy osobistych na fantomie obejmuje: kilkukrotne naświetlenie dozymetru przynajmniej 3 wartościami dawki promieniowania.   60Co (1,250 MeV) Wielkość Zakres (1 września 2011) Niepewność (2 … Czytaj Dalej

Wzorcowanie mierników skażeń powierzchniowych

Przyrządy do pomiaru mocy dawki promieniowania gamma w polu promieniowania gamma. Przeprowadzane przez nas wzorcowania obejmują: Wyznaczenie odpowiedzi przyrządu w stosunku do wzorcowego źródła promieniowania wybranego izotopu.   14C (β = 0,157 MeV) Wielkość Wartość (1 maja 2015) Niepewność (2 sigma) Aktywność właściwa 100 Bq/cm2 4,5 % Emisja powierzchniowa 3760 … Czytaj Dalej

Wzorcowanie dawkomierzy promieniowania neutronowego

Przyrządy neutronowe, zarówno pasywne (np. dawkomierze TLD) jak i aktywne (radiometry i sondy neutronowe) są wzorcowane we wzorcowych polach równoważnika dawki oraz mocy równoważnika dawki. W zależności od potrzeb klienta do kalibracji używane są są eksponowane w otwartej przestrzeni źródła 252Cf, 241Am-Be lub źródło 239Pu-Be. Przeprowadzane przez nas wzorcowania obejmują: Wyznaczenie odpowiedzi przyrządu w polu wybranego … Czytaj Dalej

Pomiary skażeń wewnętrznych

Ocena obciążajacej dawki skutecznej lub równoważnej na podstawie pomiarów skażeń wewnętrznych u ludzi metodami „in vivo” i „in vitro” w akredytowanym laboratorium badawczym Licznik Promieniowania Całego Ciała Licznik Promieniowania Tarczycy Spektrometryczna analiza moczu Radiochemiczna analiza zawartości izotopów beta-promieniotwórczych w moczu Radiochemiczna analiza zawartości izotopów alfa-promieniotwórczych w moczu Radiochemiczna analiza zawartości … Czytaj Dalej

Pomiary aktywności próbek środowiskowych

Spektrometria promieniowania gamma w próbach ciekłych Spektrometria promieniowania gamma w próbach stałych Radiochemiczna analiza zawartości izotopów beta-promieniotwórczych w próbach ciekłych Radiochemiczna analiza zawartości izotopów beta-promieniotwórczych w próbach stałych Pomiar zawartości HTO w próbach ciekłych Radiochemiczna analiza zawartości izotopu Sr-90 w próbach ciekłych Radiochemiczna analiza zawartości izotopu Sr-90 w próbach stałych … Czytaj Dalej

Ekspertyzy Dozymetryczne

Pomiary dozymetryczne wykonywane przyrządami operacyjnymi na zewnątrz LPD Pomiary pól promieniowania gamma, skażeń powierzchni emiterami alfa i beta-promieniotwórczymi Pomiary pół promieniowania mieszanego (neutrony + gamma) Inne specjalistyczne pomiary na podstawie indywidulnej umowy z klientem